Abunar il newsletter

Mintga mais publitgescha l’Uniun per la Litteratura Rumantscha ina brev da novitads per preschentar arranschaments litterars u per as render attents a differentas chaschuns per inoltrar  texts u per dumandar per sustegn per lavurs artisticas (litteraras).

Qua pon ins s’inscriver per il Newsletter.

Simplamain inditgar Num ed adressa dad email e Vus essas sil current en la litteratura rumantscha.