litteratura 32

“Litteratura e purtrets”

La redacziun da la Litteratura è ida a la tschertga da la convivenza e la concurrenza tranter l’art da scriver e l’art figurativ. La Litteratura 32 è ussa emplenida cun essais, analisas, descripziuns, interpretaziuns, istorgias, discurs, poesias, illustraziuns, comics, translaziuns e bler auter.  Contribuì a la Litteratura 32 han tranter auter Dumenic Andry, Flurina Badel, Iso Camartin, Ludivina Candinas, Jacques Guidon, Laura Loretz, Oscar Peer, Rut Plouda, Mevina Puorger, Clà Riatsch e blers auters…

La Litteratura pudais Vus empustar qua sur la Chasa Editura Rumantscha.

Tar la producziun da la Litteratura èn displaschaivlamain capitads plirs sbagls. Tranter auter na cumparan ils texts da Clà Riatsch e Dumenic Andry en la dretga successiun. Il document cun quels dus texts en la successiun correcta e cun las annotaziuns correctas pudais vus telechargiar qua:

Litteratura 32_correctura_Riatsch_Andry

In document cun pliras remartgas da correctura pudais vus telechargiar qua: Litteratura 32_Errata

 

0