la litteratura

Litteratura 38 MAR - «Mumma e mar, quei s’udeva ensemen. Nus tuts vegnin ord la mumma e mein ella mar», scriva Leo Tuor en ses text deditgà a la mar. Però betg mo l’autur sursilvan, anc ulteriurs auturs ed auturas èn sa laschads inspirar dal tema «mar». Gea, tschertins han perfin influenzà in l’auter: per exempel ha in text da Martin Cantieni inspirà Romana Ganzoni che n’aveva anc mai pensà ad ina mar feminina. Mario Pult è sa laschà inspirar dal grond Albert Camus… ... dapli
Scriver per la Litteratura 38 - scriver per la Litteratura 38   «Wie wärs mit etwas Meer?» il mar – la mar   Cun quest titel da lavur As vulain nus intimar da scriver per la Litteratura 38. Quest onn è la Litteratura pia deditgada a la mar. U al mar – tut tenor idiom. Mar sco lieu da projecziun … per la profunditad e la vastezza, per spazi e temp, per il blau ed il bletsch, per il patgific e per il turbulent, per l’encreschadetgna,… ... dapli
Litteratura 37: meds e messadis - Litteratura 37: meds e messadis En la retscha Litteratura cumpara dapi passa 30 onns regularmain in tom cun novs texts rumantschs (prosa curta fictiva, essais, lirica, translaziuns). Questa ediziun nr. 37, sut la redacziun da Silvana Derungs, Flavia Hobi e Benedetto Vigne, sa deditgescha a meds e messadis. Reflexiuns davart la correlaziun tranter ils cuntegns dals texts e la furma dal text, il med da transport dal text, èn tema principal da questa ediziun. En moda anecdotica, prosaica, ludica sa… ... dapli
0